Friday, November 30, 2012


Alfu mabruk dan tahniah kepada semua pelajar-pelajar 6 tahun Tadika Seri Al Amin, Bandar Seri Putra, yang baru-baru ini telah diadakan di dewan utama Sekolah Rendah Islam Bandar Seri Putra.
 
Tahniah juga kerana mereka turut berjaya menamatkan Qiraati dan telah membaca Al-Quran dengan baik. Guru-guru mendoakan agar kecermelangan ini dapat diteruskan di peringkat seterusnya dan terus menerus bacaan Al-Quran dapat dimantapkan dari semasa ke semasa.

No comments:

Post a Comment